Beskrivning: En mycket fin gulbladig björkspirea
Färg: Vita blommor i maj
Jord: Bäst utveckling får man på lättare, näringsrik och väldränerad jord
Egenskaper: Lämplig till slänter, stenpartier
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 0,6 m
Härdighet: 1-6