Beskrivning: Kompakt, sirligt växtsätt
Färg: Vita blommor i maj-juni
Jord: Bäst utveckling får man på lättare, näringsrik och väldränerad jord
Egenskaper: Utvald för sin härdighet samt för dess graciösa överhängande grenar
Växtplats: Sol
Höjd: 1 m
Bredd: 1 m
Härdighet: 1-5
c/c: 70-90 cm