Beskrivning: Rikförgrenad buske med överhängande bågade grenar
Färg: Vita blommor längs fjolårsskotten i maj-juni
Jord: Bäst utveckling får man på lättare, näringsrik och väldränerad jord
Egenskaper: Lämplig som solitär eller friväxande häckar
Växtplats: Sol
Höjd: 2-3 m
Bredd: 1,6-2,5 m
Härdighet: 1-6
c/c: 70-90 cm