Beskrivning: Kompakt, utbrett växtsätt
Färg: Vita blommor
Jord: Bäst utveckling får man på lättare, näringsrik och väldränerad jord
Egenskaper: Lämplig till slänter, stenpartier
Växtplats: Sol
Höjd: 0,2-0,4 m
Bredd: 0,4-0,5 m
Härdighet: 1-5
c/c: 40 cm