Beskrivning: Bred, tät buske med hängande grenar och tunna skott
Färg: Små vita blommor i vita klasar i maj
Jord: Bäst utveckling får man på lättare, näringsrik och väldränerad jord
Egenskaper: Användbar i buskage, i grupper, som solitär eller i friväxande häckar
Växtplats: Sol
Höjd: 1-1,5 m
Bredd: 1,2-1,8 m
Härdighet: 1-7
c/c: 70-90 cm