Beskrivning: Upprätt buske med sicksackväxande skott
Färg: Vita blommor i maj-juni
Jord: Anspråkslös
Egenskaper: Blommorna är i mångblommiga flockar
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 1-1,5 m
Bredd: 1-1,5 m
Härdighet: 1-8
c/c: ca 100 cm