Beskrivning: Kompakt växtsätt
Färg: Rosa flata blomställningar i juli-sept
Jord: Bäst utveckling får man på lättare, näringsrik och väldränerad jord
Egenskaper: Vacker marktäckare men även i friväxande låga häckar
Växtplats: Sol
Höjd: 0,5-0,75 m
Bredd: 0,8-1 m
Härdighet: 1-5
c/c: 60-80 cm