Beskrivning: Kraftigväxande spirea
Färg: Stora rosa blomkorgar i juli
Jord: Bäst utveckling får man på lättare, näringsrik och väldränerad jord
Egenskaper: Vacker i buskage, friväxande häckar eller i grupper
Växtplats: Sol
Höjd: 1 m
Bredd: 1,2-1,5 m
Härdighet: 1-7
c/c: 70-80 cm