Beskrivning: En förbättrad form av Spi A. Waterer
Färg: Mörkare karminröda blommor
Jord: Bäst utveckling får man på lättare, näringsrik och väldränerad jord
Egenskaper: Vacker i friväxande häckar då den blommar under den tid av sommaren då allt annat bara är grönt
Växtplats: Sol
Höjd: 1 m
Bredd: 0,8-1 m
Härdighet: 1-5
c/c: 60-80 cm