Beskrivning: Glänsande grönt bladverk
Färg: Doftande vita blommor i maj-juni
Jord: Väldränerade, näringsrika och fuktiga jordar
Egenskaper: Vacker som solitär eller i grupp
Växtplats: Sol
Höjd: 3-4 m
Bredd: 2-3 m
Härdighet: 1-7