Beskrivning: Relativt snabbväxande
Färg: Friskt gröna barr
Höjd: 5 – 10 m
Bredd: 2 – 3 m
Läge: sol – halvskugga
Jord: Neutral/sur jord
Lämplighetsområde: friväxande och klippt häck, insynsskydd och som solitär
Zon: 1 – 4