Beskrivning: En grön tålig buske
Färg: Vita blommor under försommaren
Jord: Anspråkslös, trivs på de flesta jordar
Egenskaper: En förbättring av ‘Elegant’
Växtplats: Bra som marktäckare, under träd och höga buskar
Höjd: 0,5-1 m
Bredd: 1 m
Härdighet: 1-3
c/c: 60-80 cm