Beskrivning: Bred, rikt förgrenad. Tål hård beskärning. Tål ej salt
Färg: Mörkgröna barr. Röda bär
Jord: Trivs på mull- och näringsrika jordar med god fukt, dock ej blöta jordar
Egenskaper: Till grupper, solitär, klippta häckar, undervegetation
Växtplats: Sol-skugga. Hela växten är giftig och bör ej placeras vid lekplats
Höjd: 5-7 m
Bredd: 6-8 m
Härdighet: 1-4