Beskrivning: Klotformad, tät och långsamväxande
Färg: Små, friskt gröna barr, vintertid något brungröna
Jord: Neutrala till sura jordar
Egenskaper: Passar bra i villaträdgårdar och andra mindre anläggningar
Växtplats: Sol-lätt halvskugga
Höjd: 0,5 m
Bredd: 1 m
Härdighet: 1-6