Beskrivning: Brett klotformat växtsätt
Färg: Mörkgröna barr
Jord: Anspråkslös, men det är viktigt att jorden är fuktig
Egenskaper: Kan vara ett alternativ till klippt buxbomhäck på tex kyrkogårdar
Växtplats: Sol-lätt skugga
Höjd: 0,5-1 m
Bredd: 1 m
Härdighet: 1-6