Beskrivning: Tätt runt växtsätt
Färg: Flata, upprätta skott med mörkt gröna barr, svag brunfärgning vintertid
Jord: Neutrala-sura jordar
Egenskaper: Till en början klotrund, senare mera plattrund till formen
Växtplats: Soliga lägen
Höjd: 1-1,5 m
Bredd: 1-1,5 m
Härdighet: 1-5