Beskrivning: Lågt och brett växtsätt
Färg: Silvriga avlånga blad och silvriga, senare guldgula ”kissar” i mars-april
Jord: Väldränerad fuktighetshållande humusrik jord
Egenskaper: Lämplig tillsammans med låga barrväxter, buskar och perenner
Växtplats: Sol
Höjd: 0,5-1 m
Härdighet: 1-5