Beskrivning: Utbrett växtsätt
Färg: Stora rödaktiga vinterknoppar, tätsittande hängen
Jord: Fuktig jord
Egenskaper: Växer långsamt
Växtplats: Soligt läge
Höjd: 1-2 m
Bredd: 2-3 m
Härdighet: 1-6