Beskrivning: Hängande växtsätt
Färg: Brunröda grenar och smala blad
Jord: Anspråkslös
Egenskaper: Blommar i april med långa hängen med många gulvita ståndare
Växtplats: Soliga lägen
Höjd: 1,5-2 m
Härdighet: 1-8