Beskrivning: Kraftig buske med breda och platta skott
Färg: Gula hängen
Jord: Magra, fuktiga jordar
Egenskaper: Lämplig som landskapsväxt
Växtplats: Sol
Höjd: 3-4 m
Härdighet: 1-4