Beskrivning: Välförgrenad, kraftigväxande buske eller litet träd
Färg: Grågröna smala blad
Jord: Lättodlad, trivs på de flesta jordar
Egenskaper: Lämplig som insynsskydd, naturtomter
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: ca 2-3 m
Härdighet: 1-5