Beskrivning: En förbättring av Vinca minor
Färg: Glänsande gröna blad. Blå blommor i maj-juni
Jord: Bäst på fuktighetshållande humusjord
Egenskaper: Marktäckare
Växtplats: Sol-skugga
Höjd: 0,1 m
Härdighet: 1-6