Beskrivning: Tätvuxen, långsamtväxande.
Färg: Ganska små blad.
Jord: Växer bäst på näringsrika leror med hög kalkhalt.
Egenskaper: Svenskt ursprung.
Växtplats: Vill ha något mindre fuktig växtplats jämfört med vanliga buxbom.
Höjd/bredd: Höjd 0,8 m.
Härdighet: 1-5
c/c: 20-30 cm.