Beskrivning: Snabbt upprättväxande buske, senare bred.
Färg: Gula ärtblomsliknande blommor i maj, bruna baljliknande fröställningar på hösten.
Jord: Anspråkslös jordkrav.
Egenskaper: Vackert parbladigt bladverk. Lämplig som skyddsplantering eller i häckar.
Växtplats: Sol-halvskugga. Tål torka, kalk och salt.
Höjd/bredd: Höjd 3-5 m. Bredd 3-4 m.
Härdighet: 1-8
c/c: 0,75-1 m.