Beskrivning: Toppympat litet träd med hängande grenar. Fjäderlika finflikade blad.
Färg: Gula blommor i maj, bruna baljliknande fröställningar.
Jord: Anspråkslös vad gäller mark och växtplats.
Egenskaper: Lämplig som solitärträd
Växtplats: Torra lägen.
Höjd/bredd: Höjd 1,5-2 m. (beroende på stamhöjden). Bredd 2-2,5 m.
Härdighet: 1-7