Beskrivning: Toppympat litet träd med hängande grenar.
Färg: Gula blommor i maj och fjäderliknande blad.
Jord: Trivs på torra och kalkrika jordar.
Egenskaper: Lämplig som solitärträd.
Växtplats: Trivs i torra lägen.
Höjd/bredd: Höjd 1,5-2 m. (beroende på stamhöjden).
Härdighet: 1-7