Beskrivning: Tätt, överhängande växtsätt.
Färg: Rödaktiga blommor i maj.
Jord: Genomsläppliga sandiga jordar.
Egenskaper: Solitär, med marktäckare eller med andra buskar, perenner och barrväxter.
Växtplats: Soligt läge.
Höjd/bredd: Höjd 1-1,5 m.
Härdighet: 1