Beskrivning: Tät upprätt buske som är delvis vintergrön.
Färg: Mörkt rosa start doftande blommor i maj-juni.
Jord: Humus- och kalkrika jordar.
Egenskaper: Lämplig som solitär eller i grupper.
Växtplats: Lätt skugga.
Höjd/bredd: Höjd 1 m. Bredd 1-1,5 m.
Härdighet: 1-4