Beskrivning: Träd med först konformad senare bredare krona.
Färg: Vinröda blommor i klotformade blomställningar i maj-juni.
Jord: Anspråkslös, men växer bäst på näringsrika, fuktiga och väldränerade jordar.
Egenskaper: Trädet blommar efter ca 12-15 år.
Växtplats: Kräver varma och skyddade platser i sol till lätt skugga.
Höjd/bredd: Höjd 6-10 m. Bredd 7-8 m.
Härdighet: 1(2)