Beskrivning: Lång blomningstid.
Färg: Rikligt med citrongula blommor.
Jord: Föredrar något fuktiga, näringsrika och väldränerade jordar, inte för kalkrika.
Egenskaper: Bör gallras ur med jämna mellanrum för att behålla blomrikedomen.
Växtplats: Soliga och gärna värma lägen.
Höjd/bredd: Höjd 2-2,5 m. Bredd 2 m.
Härdighet: 1-5
c/c: 70-100 cm.