Beskrivning: Sen lövsprickning, tidig bladfällning.
Färg: Guldgul höstfärg.
Jord: Fuktiga, närings- och kalkrika jordar.
Egenskaper: Lämplig som landskapsväxt, solitär eller alléträd. Betas ej av vilt.
Växtplats: Soligt läge. Vindtålig.
Höjd/bredd: Höjd 25-30 m. Bredd 12-16 m.
Härdighet: 1-5