Beskrivning: Upprättstående gröna grenar. Små blad utan höstfärg
Färg: Gula blommor med rött i maj-juni
Jord: Genomsläppliga sandiga jordar
Egenskaper: Gillas i regel av harar och bör skyddas
Växtplats: Soliga lägen
Höjd: 2 m
Bredd: 2 m
Härdighet: 1
c/c: 60-80 cm