Beskrivning: Smalväxande, pelarformad
Färg: Mörkgröna barr
Jord: Trivs på mull- och näringsrika jordar med god fukt, dock ej blöta jordar
Egenskaper: Lämplig som solitär
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 3-6 m
Bredd: 1-2,5 m
Härdighet: 1-3