Beskrivning: Smalt pelarformig idegran
Färg: Ljusgröna barr med gul rand
Jord: Trivs på mull- och näringsrika jordar med god fukt, dock ej blöta jordar
Egenskaper: Utmärkt solitär eller i planteringar. Klassisk och vacker på kyrkogårdar
Växtplats: Sol-halvskugga
Höjd: 3-5 m
Bredd: 1-2 m
Härdighet: 1-3